Počet prístupov - 672753
Meniny má Berta zajtra Miloslav
Top novinky

OZNÁMENIE LFZ !
LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 27.03.2020 ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37/2019-20 VÝKONNÝ VÝBOR Na základe negatívneho vývoja šírenia pandémie a s tým súvisiacimi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä predĺženého zákazu organizovania hromadných podujatí, VV LFZ v hlasovaní per rollam i s prihliadnutím na čl.7/6 SP rozhodol: a) Zrušiť všetky súťaže LFZ dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020 b) Následne anulovať výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží LFZ roč. 2019/2020 c) Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych súťaží LFZ nikto nepostupuje ani nezostupuje Zdôvodnenie Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti. Navyše: 1. Súťaže LFZ hrajú pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“. 2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“: 3. SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov. 4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj optimálna situácia nastala v máji. 5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží je zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiaden postup ani zostup a to na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA 1.Na základe rozhodnutia vlády SR o zákaze športových podujatí na neurčito a na základe rozhodnutia VV LFZ o zrušení jarnej časti všetkých futbalových súťaži súťažného ročníka 2019/2020, oznamujeme všetkým FK, že všetky výsledky súťaži dospelých a mládeže sa anulujú. To znamená, že nebudú postupujúci ani zostupujúci. Zároveň oznamujeme všetkým FK, že v prípade začiatku nového ročníka v normálnom termíne im do novej sezóny bude účtované polovičné štartovné. Zároveň navrhujeme , aby všetkým FK do novej sezóny ostali tie isté čísla, aby sa urýchlilo a zjednodušilo vylosovanie. To však budeme riešiť neskôr podľa vývoja situácie s koronavírusom. 2.Jedinou súťažou, ktorá sa neruší je pohár LFZ, ktorého finále medzi FK Ľubeľa a Černova, by sa v prípade dobrej situácie mohlo odohrať tesne pred začiatkom nového ročníka.
Copyright © 2007, FC34 Palúdzka. All rights reserved.